Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe weet u of u niet te veel betaalt voor uw woning?

De prijs van een woning is afhankelijk van een hele rist factoren. U kunt het huis of appartement online laten schatten. Maar misschien neemt u toch maar beter een vastgoedkantoor, een expert of een landmeter onder de arm.

De waarde van een huis of appartement schatten blijft een moeilijke oefening. Een exacte waardebepaling is trouwens niet mogelijk. Specialisten kunnen wel een indicatieve schatting maken. Die gebeurt op basis van criteria zoals de ligging, de structuur, de bereikbaarheid, de staat, de gebruikte materialen en de energiescore.

Het huis van de buren heeft dus niet noodzakelijk dezelfde waarde als het uwe of het huis dat u op het oog heeft. En uiteindelijk heeft de markt het laatste woord. Maar de prijsvork die de verschillende experts opgeven, kan u wel een idee geven. Op welke specialisten kunt u een beroep doen?

Vastgoedmakelaar

Wanneer een vastgoedkantoor een huis te koop aanbiedt, bepaalt het meestal de verkoopprijs. Die specialisten zijn zeer actief op de lokale vastgoedmarkt en zijn dus goed geplaatst om de waarde van een pand vast te stellen.

350
euro
Voor een expertiseverslag rekent een vastgoedkantoor gemiddeld 250 tot 350 euro aan.

Makelaars baseren zich op tal van vergelijkingspunten. Ze zijn op de hoogte van de marktsituatie, weten welke panden het best of het slechtst in de markt liggen, kennen de wijken die in trek zijn, enzovoort. Maar er heerst zware concurrentie tussen de vastgoedkantoren die een verkoopmandaat in de wacht willen slepen. Let er dus op dat de makelaar de waarde van het pand niet te hoog inschat, omdat hij bij de verkoper op een goed blaadje wil staan.

Voor een expertiseverslag rekent een vastgoedkantoor gemiddeld 250 tot 350 euro aan.

Landmeter

U kunt de waarde van een woning ook door een landmeter laten schatten. Ook hij is actief binnen de vastgoedsector en is in het bijzonder gespecialiseerd in metingen. Hij baseert zich dus op objectieve criteria. Hij houdt bijvoorbeeld rekening met de afmetingen van het pand, de ligging, de staat van het onderhoud, de noodzakelijke verbeteringswerken, de kwaliteit van de gebruikte materialen, de energetische prestatie enzovoort.

Een landmeter analyseert eveneens de marktsituatie binnen de zone waarin het pand gelegen is en levert een gedetailleerd rapport af. Hij kan de verkoopwaarde, de huurwaarde of de waarde bij een vrije of gedwongen verkoop van het pand bepalen, tot zelfs de herbouwwaarde. Of hij kan pre-expertises doen naar aanleiding van een nalatenschap.

Een landmeter maakt gebruik van diverse methodes om een ‘technische’ studie van het pand te maken. Zo kan hij vergelijken op basis van andere woningen die in de buurt verkocht werden, op basis van de inkomsten (huurrendement), of op basis van de intrinsieke waarde (waarde van de grond, slijtage enzovoort).

Hij geeft u bovendien de kans om problemen met betrekking tot mede-eigendom, erfdienstbaarheden en ruimtelijke ordening te detecteren. Daardoor vermijdt u dat u later voor onaangename verrassingen komt te staan. Hij voert met andere woorden een soort van wettelijk onderzoek van de woning uit.

De erelonen van een landmeter zijn afhankelijk van de complexiteit van het dossier, het type woning, de ligging en het soort verslag dat u wenst. De prijs ligt wel meestal hoger dan van een expert of vastgoedagent.

Vastgoedexpert

Een vastgoedexpert baseert zich in de eerste plaats op de objectieve kenmerken van een woning: het aantal vierkante meter, de grondoppervlakte, de technische aspecten, de staat van het pand. Kies vooral voor een lokale expert die de gemeente of wijk waar de woning ligt goed kent. Zo vermijdt u dat u de ‘emotionele’ waarde van het pand overschat.

Een vastgoedexpert baseert zich op de objectieve kenmerken van een woning: het aantal vierkante meter, de grondoppervlakte, de technische aspecten, de staat van het pand.

De prijs van een expertise schommelt van geval tot geval. Maar vraagt u de bank om de waarde te schatten voor een hypothecaire lening, dan valt de prijs meestal lager uit dan wanneer de schatting bijvoorbeeld gebeurt naar aanleiding van een erfenis. Er bestaat geen enkele prijsschaal. Het tarief hangt vooral af van het type woning en van de grootte.

Bij ING bijvoorbeeld kost een expertise 180 euro. Bij KBC schommelt de prijs, afhankelijk van de waarde van het pand, tussen 225 en 675 euro. BNP Paribas Fortis baseert zich op de oppervlakte: voor een woning tot 200 vierkante meter bedragen de schattingskosten zo’n 300 euro. De prijs kan tot 665,50 euro oplopen voor een pand tot 2.000 vierkante meter.

Onlinetool

Ook online kunt u uw woning in enkele muiskliks laten schatten. Daarvoor zijn verschillende platformen beschikbaar:

  • Via Immoprice kunt u zich een idee vormen van de verkoopwaarde van een pand, zijn marktwaarde of zelfs de huurwaarde. U moet alleen enkele vragen beantwoorden over het huis dat u op het oog heeft, zoals de oppervlakte, de staat, de ligging enzovoort. Deze tool baseert zich op een algoritme dat zowel met objectieve als met subjectieve criteria rekening houdt. Voor een ruwe schatting hoeft u niets te betalen. Een volledig rapport kost 25 euro. Als u dat wenst, kunt u vervolgens via ImmopriceExpert ook een beroep doen op een expert die zich ter plaatse begeeft.
  • De website van Realo biedt dezelfde service. Op deze webstek kunt u een schattingsverslag laten opstellen met tien referentiepunten. Kostprijs: 20 euro. Dat verslag bevat onder meer de waardebepaling, de prijshistoriek, de lokale markttendens, de evolutie van de waarde, de vergelijking tussen verschillende wijken enzovoort. Voor 50 euro kunt u ook een gedetailleerd verslag krijgen op basis van 50 referentiepunten.
  • Ook de website Immoweb beschikt over een gratis tool die u kan helpen een idee te krijgen van de waarde van een pand. U moet alleen een aantal criteria ingeven met betrekking tot de staat van de woning. Vervolgens krijgt u per mail een prijsvork die de gemiddelde waarde, de minimale en de maximale waarde van de woning aangeeft.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud