Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Heeft verhuurder recht op een schadevergoeding als huurder opzegt?

De huurder kan het huurcontract op elk moment opzeggen. Hij moet dan wel een opzegtermijn naleven en in bepaalde gevallen ook een opzegvergoeding betalen. Tenzij u vergeten bent het huurcontract te laten registreren.

Zowel in Vlaanderen als in Brussel mag de huurder een negenjarig huurcontract op elk moment opzeggen. Hij hoeft daarvoor geen reden op te geven. Hij moet wel een opzegtermijn van 3 maanden naleven.

3
3 maanden
Een huurder die eenzijdig opzegt, moet een opzegtermijn van 3 maanden naleven.

Gaat het om een standaardcontract van 9 jaar dat de huurder tijdens de eerste 3 jaar het contract opzegt, dan moet de huurder een opzegvergoeding betalen. Die bedraagt:

-          3 maanden huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

-          2 maanden huur als de huur eindigt in het tweede jaar.

-          1 maand huur als de huur eindigt in het derde jaar.

Stel dat de huurder het huurcontract opzegt in de 10de maand. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Het huurcontract eindigt dan in het tweede jaar, waardoor de huurder een opzegvergoeding van 2 maanden huur moet betalen.

Zegt de huurder op vanaf het 4de jaar van het huurcontract, dan moet hij wel de opzegtermijn van 3 maanden naleven, maar moet hij geen opzegvergoeding meer betalen.

Dezelfde regels gelden voor huurcontracten met een duur van meer dan 9 jaar of voor levenslange huurcontracten, en dat zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Niet-geregistreerd huurcontract

Heeft de verhuurder het huurcontract niet laten registreren, dan kan de huurder in Vlaanderen op elk moment opzeggen, zonder opzegtermijn of opzegvergoeding, ook tijdens de eerste drie jaar van het contract.

In Brussel geldt die mogelijkheid alleen als de huurder de verhuurder heeft aangemaand om de huurovereenkomst te laten registreren en die aanmaning vervolgens zonder gevolg bleef gedurende één maand. De registratie van het huurcontract moet in principe binnen twee maanden na het ondertekenen ervan gebeuren. De verhuurder is daar verantwoordelijk voor.

Kortlopende huurcontracten, gesloten sinds 2019, kan de huurder tegenwoordig ook eenzijdig opzeggen. Voor contracten van vóór 2019 kan dat alleen als de verhuurder daarmee akkoord gaat. Ook hier geldt een opzegtermijn van 3 maanden. In Brussel bedraagt de opzegvergoeding telkens 1 maand huur, ongeacht het moment dat de huurder vertrekt. In Vlaanderen bedraagt de opzegvergoeding:

-          1,5 maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

-          1 maand huur als de huur eindigt in het tweede jaar.

-          0,5 maand huur als de huur eindigt in het derde jaar.

Ongeacht de duur van het huurcontract moet de opzegvergoeding pas betaald worden op het moment dat het huurcontract eindigt, niet op het moment van de opzegging.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud