Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?

Een huurwaarborg vragen is niet verplicht, maar is wel aanbevelenswaardig. U mag echter niet eender welk bedrag vragen

In Vlaanderen is de maximale huurwaarborg begin 2019 opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur, ongeacht hoe de huurder de waarborg financiert. In Brussel bepaalt dat laatste wel nog hoeveel maanden huur u als waarborg mag vragen.

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, maar bijna elke verhuurder vraagt er een. De waarborg biedt immers bescherming als de huurder schade aanricht aan het verhuurde pand of als hij de huur niet betaalt. Dan kunt u (een deel van) de waarborg inhouden.

Vlaanderen

3
maanden
Voor contracten afgesloten sinds 1 januari 2019 mag de verhuurder in Vlaanderen een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

Om de verhuurder beter te beschermen tegen huurschade en wanbetaling is de maximale huurwaarborg sinds begin 2019 in Vlaanderen opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur. Let wel, dit geldt alleen voor huurcontracten afgesloten na die datum. Voor oudere contracten lag het plafond op 2 maanden huur als de huurder dat bedrag stortte op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Dateert uw huurcontract van voor 2019, dan is het niet toegestaan om nu nog een extra maand huur als waarborg te vragen.

De huurder mag bepalen hoe hij de waarborg samenstelt. Hij kan daarbij kiezen tussen het storten van een geldsom op een geblokkeerde rekening, een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling of een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW. Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling.

Om de verhuurder beter te beschermen tegen huurschade en wanbetaling is de maximale huurwaarborg sinds begin 2019 in Vlaanderen opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur.

Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg op te hoesten, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aangaan. Het gaat om een anonieme lening. Als verhuurder weet u dus niet of uw huurder er een beroep op doet.

De huurder vragen om de waarborg handje contantje te overhandigen is geen goed idee. De huurder mag dat geld dan beschouwen als huurgeld. 

Brussel

In Brussel mag u als verhuurder een waarborg van maximaal 2 maanden huur vragen als de huurder dat bedrag stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. De huurder kan evenwel ook een beroep doen op een bankwaarborg. In dat geval mag de waarborg maximaal 3 maanden huur bedragen. Huurders met beperkte financiële middelen kunnen in Brussel eveneens een beroep doen op het Woningfonds om de waarborg renteloos voor te schieten. (linken naar artikel huurwaarborg bij ik huur)

Gesponsorde inhoud