Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als de huurder overlijdt?

Overlijdt uw huurder en willen zijn erfgenamen het huurcontract voortzetten, dan moeten zij dat sinds 2019 binnen twee maanden laten weten.

Vroeger eindigde het huurcontract niet bij het overlijden van de huurder, wat de verhuurder in een moeilijk parket kon plaatsen. Met het nieuwe huurdecreet zijn in Vlaanderen de regels gewijzigd over wat er gebeurt als de huurder overlijdt.

Contracten vanaf 2019

Verhuurt u in Vlaanderen en dateert het contract van na 1 januari 2019, dan wordt dat huurcontract automatisch ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van uw huurder. Tenzij de erfgenamen van de huurder binnen die termijn hebben verklaard dat ze de huurovereenkomst willen voortzetten.

Reageren de erfgenamen niet of laten ze weten dat ze de huurovereenkomst niet willen voortzetten, dan wordt de huurovereenkomst ontbonden en heeft de verhuurder recht op een vergoeding van een maand huur. Op die manier krijgt de verhuurder een vergoeding van drie maanden huur: twee maanden waarin de huurovereenkomst nog loopt en één maand opzegvergoeding.

Dat geldt zowel voor kortlopende contracten als voor de negenjarige huurcontracten.

Voorbeeld: als de laatste huurder overlijdt op 14 juni 2020, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op 31 augustus 2020. De erfgenamen moeten tot die tijd de huur blijven betalen en ook een bijkomende vergoeding van een maand huur betalen aan de verhuurder. Tegen 31 augustus 2020 moeten de erfgenamen het verhuurde pand ook leegmaken. De erfgenamen van de huurder kunnen de verhuurder ook voor 31 augustus 2020 laten weten dat ze de huurovereenkomst willen voortzetten.

  • Geen erfgenamen

Als er geen erfgenamen zijn of als zij de nalatenschap hebben verworpen, zal de woning tegen het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder niet zijn ontruimd. De verhuurder kan dan aan de vrederechter vragen om een curator aan te stellen. De vrederechter zal ter plaatse een beschrijving maken van de inboedel. Die beschrijving overhandigt hij aan de curator die de huisraad zal verkopen en met de opbrengst ervan de verhuurder zal betalen.

Als zich intussen erfgenamen bekendmaken die de nalatenschap aanvaarden, zit de taak van de curator erop. Zij moeten de curator wel vergoeden voor eventuele openstaande kosten.

Contracten van voor 2019

Dateert het huurcontract met uw huurder nog van voor 2019, dan gelden nog de oude regels. Die houden in dat het huurcontract niet eindigt bij het overlijden van de huurder, tenzij u dat uitdrukkelijk zou hebben opgenomen in het huurcontract. Zonder die clausule zullen de erfgenamen het huurcontract dus moeten voortzetten, wat inhoudt dat ze de huurprijs moeten blijven betalen en het pand blijven onderhouden als een goede huisvader. Willen ze het contract niet voortzetten, dan zullen ze het contract volgens de normale regels moeten opzeggen.

Wat als de verhuurder overlijdt?

Overlijdt de verhuurder, dan moeten zijn erfgenamen het huurcontract wel voortzetten. Ze nemen dan het best contact op met de huurder om af te spreken op welke rekening de huur voortaan betaald moet worden en wie de erfgenamen - de nieuwe verhuurders dus - concreet zijn. De erfgenamen kunnen het contract alleen opzeggen volgens de wettelijke en contractuele bepalingen.

Indien de erfgenamen besluiten het pand te verkopen, dan kunnen ze dat doen. De nieuwe eigenaar is bij wet verplicht het huurcontract mee over te nemen volgens de voorwaarden die in het contract vermeld staan. In dat geval is het voor de huurder interessant het huurcontract alsnog te registreren, mocht dat nog niet zijn gebeurd. 

 

  • Hoe vindt u de erfgenamen?

Als de erfgenamen u zelf contacteren, is het eenvoudig. Anders kunt u navraag doen bij de buren of bij het ziekenhuis. Ook het overlijdensbericht kan u op weg helpen. Levert dat niets op, dan kunt u aankloppen bij het gemeentehuis. Maar dan zult u wel het huurcontract moeten meenemen om aan te tonen waarom u die informatie opvraagt.

  • Wat als er geen erfgenamen zijn?

Zijn er geen erfgenamen, of verwerpen die de nalatenschap, dan zit u in een moeilijk parket. Als verhuurder hebt u niet het recht om de woning zomaar te betreden, maar ondertussen blijft de huur wel onbetaald, wordt de woning niet langer onderhouden en staat de inboedel van de overledene er onaangeroerd bij. In dat geval kunt u de rechtbank van eerste aanleg vragen een curator aan te stellen als het huisraad maximaal 1.240 euro waard is. Met hem kunt u afspraken maken over het leegmaken van de woning. Om het huurgeld sinds het overlijden te recupereren, zult u bij die curator een schuldvordering moeten instellen. Zit er niet genoeg geld in de nalatenschap, dan zult u de achterstallige huur niet vergoed krijgen.

En in Brussel?

In Brussel is de regeling enigszins anders. Wanneer de huurder overlijdt, mag de verhuurder de huurovereenkomst als beëindigd beschouwen zonder opzeg of vergoeding als de woning na dat overlijden onbewoond is door de leden van het gezin van de huurder en als de huurprijs en/of de lasten onbetaald blijven gedurende een termijn van twee maanden vanaf het overlijden. De verhuurder kan dan de vrederechter vragen dat de huurwaarborg in zijn voordeel wordt vrijgemaakt  ten belope van de bedragen die hem verschuldigd zijn.

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud