Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag ik een voorschot vragen aan de koper?

Bij een verkoop van een huis of appartement op plan gelden er wettelijke regels voor de betaling van het voorschot. Die zijn er niet bij de verkoop van een bestaande woning, al wordt in de praktijk wel vaak een voorschot gevraagd.

Bij de verkoop van een huis of appartement op plan voorziet de woningbouwwet - beter bekend als de wet-Breyne - in een ruime bescherming voor de consument. Vaak moet de eerste steen van zo’n woning nog gelegd worden en koopt u op het moment van de ondertekening van het compromis dus eigenlijk een stukje lucht.

Om de koper te beschermen, legt de wet strenge regels op, onder meer over de betaling. Bij het compromis mag een voorschot van maximaal 5 procent van de totale kostprijs gevraagd worden. De rest van de betalingen moet in schijven gebeuren, en die mogen nooit de prijs van de al uitgevoerde werken overstijgen.

5 à 10 procent

Bij de verkoop van een bestaande wonin zijn er geen wettelijke bepalingen en zijn koper en verkoper vrij om zelf regels op te stellen. U kan dus overeenkomen om geen voorschot te vragen, maar in de praktijk wordt toch een voorschot gevraagd. Doorgaans bedraagt een voorschot 5 à 10 procent van de aankoopprijs, en hebt u een aantal kalenderdagen de tijd om het bedrag te storten.

Het is absoluut af te raden de som rechtstreeks op een rekening van de verkoper te storten. Als koper kunt u immers niet weten of een verkoper bijvoorbeeld schulden heeft.
Het is absoluut af te raden de som rechtstreeks op een rekening van de verkoper te storten. Als koper kunt u immers niet weten of een verkoper bijvoorbeeld schulden heeft. Het zou niet de eerste keer zijn dat zo iemand met de noorderzon verdwijnt en de koper met lege handen achterblijft.

Het beste is het geld te storten op een rubriekrekening bij een notaris. Dat is een geïndividualiseerde rekening, die alleen voor die transactie gebruikt wordt. De notaris bewaart het geld tot de ondertekening van de authentieke akte. Als de verkoop doorgaat, wordt het voorschot samen met de intresten en het saldo van de aankoopsom overgemaakt aan de verkoper.

Gebeurt de transactie via een vastgoedmakelaar, dan kunt u het voorschot ook op de derdenrekening van de makelaar storten. Sinds 1 augustus 2018 zijn kandidaat-kopers beter beschermd als ze dat doen. Voorschotten betaald op die rekening vallen sindsdien buiten de boedel van de vastgoedmakelaar, waardoor de koper zijn geld niet kwijt is mocht de makelaar failliet gaan.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud