Agalev neemt nog geen beslissing over deelname aan Vlaamse regering

(tijd/belga) - De komende uren en dagen is geen beslissing te verwachten over de verdere deelname van Agalev aan de Vlaamse regering. Dat werd maandag gezegd na afloop van de vergadering van de Agalev-fractie in het Vlaams Parlement en voor de vergadering van het partijbestuur van de groenen. In fractiekringen verluidt dat nog wat tijd nodig is. Het barslechte resultaat van de groenen in de verkiezingen van zondag doet vragen rijzen over de deelname van de partij aan de Vlaamse regering. Minister-president Patrick Dewael (VLD) riep Agalev op in de paars-groene Vlaamse regering te blijven, die nog ruim een jaar te gaan heeft tot aan de deelstaatverkiezingen.

Als Agalev beslist de Vlaamse regering te verlaten, ontstaat er een ernstig politiek probleem. De drie andere regeringspartijen, de VLD, de sp.a en Spirit, hebben in het Vlaams Parlement geen meerderheid. Met een minderheidsregering besturen tot de verkiezingen van 13 juni 2004 is geen politiek haalbare kaart. Agalev zou vanuit de oppositie de regering wel kunnen gedogen, omdat de partij per slot van rekening het regeerakkoord mee heeft opgesteld. In het andere geval moeten de VLD, de sp.a en Spirit bij CD&V aankloppen. Dat kan dan weer gevolgen hebben voor de samenstelling van de federale regering.

Als Agalev besluit in de Vlaamse regering te blijven, kan zich het Anciaux-scenario herhalen. Na de implosie van VU-ID vond VLD-voorzitter Karel de Gucht dat twee Spirit-ministerportefeuilles, van Bert Anciaux en Paul van Grembergen, niet meer beantwoordden aan de gewijzigde krachtsverhoudingen. Dat leidde tot de vervanging van Anciaux door de VLD'er Guy Vanhengel.

In dezelfde logica zou De Gucht kunnen stellen dat de twee portefeuilles van Agalev, van Mieke Vogels (foto: photonews) en Vera Dua, niet langer beantwoorden aan de gewijzigde krachtsverhoudingen. Het zou evenwel niet de VLD zijn, maar de tandem sp.a-spirit die aanspraak zou kunnen maken op een van de twee groene portefeuilles.

MD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud