Spirit vult letterwoord inhoudelijk in met verkiezingsprogramma

(belga) - De partij Spirit legt in haar programma de nadruk op de jeugdwerkloosheid, de interculturele samenleving, het pacifisme, de staatshervorming, inspraak en duurzaamheid. Dat bleek maandag op de voorstelling van het partijprogramma, dat opgebouwd werd rond het zesletterwoord 'Spirit'.

Spirit staat officieel voor Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalisme, Integraal-democratisch en Toekomstgericht. Het programma werd niet in samenspraak met kartel-partner sp.a opgesteld, 'maar er is vanuit de sp.a geen signaal gekomen dat het programma punten bevatte waar men het niet mee eens was', verklaarde voorzitster Els Van Weert. 'Met dit programma willen we de progressieve regionalisten een stem geven", zei boegbeeld Bert Anciaux.

In het sociaal luik van het programma legt Spirit de nadruk op de jeugdwerkloosheid. Om die te bestrijden wil de partij de belastingverlaging vervangen door een lastenverlaging die de jeugdwerkloosheid helpt te bestrijden. Andere maatregelen zijn de invoering van inloopbanen en het opvoeren van het aantal stageplaatsen.

In het luik 'progressief' pleit Spirit voor een nieuwe drugnota en het realiseren van een volledige gelijkheid tussen hetero's en holebi's. De migrantenproblematiek benadert de partij vanuit het begrip 'interculturele samenleving'. De partij stelt een Pact voor Interculturele Samenwerking voor waarin een vergelijk gesloten wordt over de universele waarden waarover niet te marchanderen valt. Spirit blijft voorstander van stemrecht voor migranten op alle niveaus, de facultatieve keuze van religieuze feestdagen en islamitische begraafplaatsen.

Internationaal gezien schaart Spirit zich op de lijn van de andersglobalisten en trekt de partij resoluut de kaart van het pacifisme. Daarbij dringt de partij aan op een reconversie van de wapenhandel, ook in Vlaanderen, de oprichting van een Vredesinstituut en een eenmalige investeringsstop voor militaire uitgaven.

Spirit kiest voor een confederaal België en wil dus een verdere staatshervorming. Artikel 195 van de Grondwet over de procedure voor grondwetswijzigingen dient zo aangepast te worden dat ook de deelstaatparlementen hun zeg kunnen krijgen in de procedure.

Voorts ijvert Spirit voor een grote democratiserings- en participatiegolf. De burger moet vanaf 16 jaar stemrecht krijgen en om de participatie te verhoger stelt de partij voor om wijkbudgetten ter beschikking te stellen.

In het luik 'toekomstgericht' is er zowel aandacht voor de jongeren als voor de duurzaamheid. Spirit stelt een 4x18-plan voor. Vanaf 18 jaar kan een jongere een lening van maximaal 18.000 euro aangaan die na 18 maanden kan worden terugbetaald over 18 jaar. Er moet een jeugdsanctierecht en een federaal Kinderrechtencommissariaat komen. Volgens Els Van Weert is het Spirit-programma betaalbaar, aangezien er heel wat immateriële voorstellen in zitten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud