De kapitale fout van het cdH

22 januari 2004: de Kamer keurt een aantal wijzigingen aan de spelregels voor de regionale verkiezingen goed. Een van de belangrijke hervormingen was de invoering van een kiesdrempel van 5 procent. Paars haalde toen de vereiste tweederdemeerderheid dankzij de steun van het cdH. De Franstalige christendemocraten onthielden zich bij de stemming, waardoor de hervorming een feit was.