'Een Europees innovatiebeleid zou grote voordelen hebben'

Wat ontbreekt in Europa, is een echt pan-Europees industrie- en innovatiebeleid. Dat zegt Martial Tardy, woordvoerder van Solvay 'Eind augustus 2005 richtte Frankrijk een agentschap voor innovatie op met een budget van 1 miljard euro. Zoiets zou eigenlijk op Europese schaal moeten gebeuren. Daarvoor is niet alleen geld nodig, maar in de eerste plaats een politiek initiatief. Ook het beleid voor vorming en wetenschappelijk onderzoek moet in dezelfde richting gaan.'