Een ingekaderde tekst

Een prettig misverstand zorgde ervoor dat Rob Heyvaert bijzonder gehecht raakte aan een ingekaderde tekst. Het is een werk van de Portugees Julião Sarmento (1948) en stelt een blauwe affiche voor met daarop slordig gedrukte zwarte letters. De tekst luidt: 'Not only do I want your body, I also want your company'.