Een waarschuwing voor in het stemhokje

'Brieven aan mijn postbode, Will Tura en Peter Vandermeersch', heet een pamflet van Piet de Moor over het oprukkende Vlaamse Belang. En over de rol van de media in die opgang. Vandaar dat De Moor brieven schreef aan Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur van De Standaard.