Advertentie
Advertentie

Geheime agenda's

Nu ze aan haar laatste weken in de Senaat bezig is, mag Mimount Bousakla wel eens aan bod komen in dit weekboek. Bousakla, oftewel 'Mevrouw de Senator' voor de vrienden wist van een nieuwsarme zondag gebruik te maken om haar overstap van de sp.a naar de Lijst De Decker (LDD) bekend te maken. Op de persconferentie achteraf was Bousakla's boodschap even duidelijk als eenvoudig: weg met het cordon sanitaire, weg met de snelbelgwet, weg met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. En weg met de sp.a, natuurlijk.