Gemeentemuseum Den Haag is hoogtepunt moderne architectuur

Architect Berlage is vooral bekend als de man die eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw de toon zette voor een nieuwe bouwstijl. Het beursgebouw in Amsterdam (1903) is daarvan het eerste opvallende voorbeeld. Het Gemeentemuseum in Den Haag (1935) was zijn laatste werkstuk, hij stierf voor het klaar was. Het was de kroon op een omvangrijk oeuvre dat internationaal van groot belang was als voorloper op de moderne architectuur. Berlage was een overtuigd socialist en wilde met zijn werk de mensen verheffen. Hij was wars van overdadige decoraties en kostbare materialen. In zijn architectuur wilde hij vooral de aandacht trekken door massa, reliëf en silhouet. Hij beperkte zich nooit tot het gebouw alleen. Zijn bemoeienis met het interieur en zijn ontwerpen voor meubilair, glas en serviesgoed maakten zijn ontwerpen tot een Gesamtkunstwerk.