Help, de bank kapseist!

Waar komt het idee vandaan dat het in de vakantieperiode doorgaans stil en rustig is op de financiële markten? Dat is een grove misvatting. De stilte, als die er al is, is altijd bedrieglijk. 15 augustus bijvoorbeeld staat geboekstaafd als een zwarte dag in de financiële geschiedenis sinds de Amerikaanse president Richard Nixon in 1971 die datum uitkoos om een einde te maken aan de inwisselbaarheid van de dollar tegen goud. Daarmee blies hij het Bretton Woods-systeem op en ging een grote schokgolf door de internationale wisselmarkten.