Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Het Belgische diplomatieke netwerk

Het Belgische diplomatieke netwerk omvat in de brede zin 2.258 mensen in het buitenland en 1.156 personeelsleden op de centrale administratie in Brussel. Het buitenlandse personeel bestaat uit 407 diplomaten, 180 consuls (die genieten diplomatieke immuniteit, maar zijn geen diplomaten) en 62 attachés voor ontwikkelingssamenwerking. Daarbij komen 152 contractuele agenten die vanuit Brussel worden uitgestuurd, en 1.457 contractuele agenten die ter plaatse worden aangeworven.