Het Bulgaarse wondermiddeltje

Als de onderhandelaars in Hertoginnedal er ooit in slagen een heus regeerakkoord op papier te zetten, dan zal daarin sprake zijn van een verlaging van de personenbelasting. Dat is een van de weinige zekerheden tot nu toe. Naar de details van die belastingverlaging - hoeveel, voor wie, wanneer? - blijft het voorlopig raden. Wat wél al vast staat is dat de begroting eigenlijk geen ruimte biedt voor een verlaging van de belastingen, de dada van de liberale partijen.