Het nut van rebellerende aandeelhouders

Dat aandeelhouders op een algemene vergadering de voorstellen van de raad van bestuur afwijzen, is in ons land eerder uitzonderlijk. Het overkwam Fortis deze week. De bankverzekeringsgroep had zijn aandeelhouders bijeengeroepen om de toestemming te krijgen voor de uitgifte van een gifpil, te gebruiken om een eventueel vijandig bod af te weren. Het ging om een herkansing, want in mei had Fortis zijn aandeelhouders al eens vergeefs de toestemming gevraagd. Ook ditmaal kreeg de raad van bestuur een 'neen'. De aandeelhouders, sommigen althans, kanten zich tegen beschermingsconstructies omdat die een mogelijke overname - en de premie die daar voor de aandeelhouders aan vast hangt - bemoeilijkt. Anders gezegd: zo'n gifpil kost hen geld.