Hoe het Rode Gevaar verdampte

'Bij uitstek geschikt bij het geschiedenisonderricht.' Lang geleden dat dit soort educatieve aanbevelingen op de achterflap van een boek stond. Maar hoe goed André Fontaine ook zijn best doet om de gebeurtenissen van de Koude Oorlog op een verhelderende manier aaneen te rijgen, voor de modale scholier is het hoog gegrepen. Als de auteur het bijvoorbeeld heeft over de conferenties van de geallieerden in Teheran (eind 1943), Jalta (februari 1945) en Potsdam (zomer 1945), vergt hij van de lezer historische achtergrondkennis en veel concentratie.