It's the economy, stupid !

Als er een denker definitief dood en begraven is, dan moet het wel Karl Marx zijn. Na het ineenstorten van het IJzeren Gordijn is het Marxisme niet meer dan een curiositeit die enkel nog in Noord-Korea, Vietnam, Cuba, en - pro forma - China voortleeft. De Nederlandse socioloog Bart Tromp is echter een heel andere mening toegedaan. In zijn bloemlezing 'Karl Marx - er waart een spook door Europa' doet hij een poging om aan te tonen dat tenminste een deel van de denkbeelden van Karl Marx nog altijd springlevend is. Meer: een aantal ervan zijn dermate gemeengoed geworden, dat wij ze niet eens meer als marxistisch herkennen. Zo verwerkte Bill Clinton in 1992 Marx' idee dat de politiek uiteindelijk te herleiden is tot de economie tot een populaire slogan in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.