Mijn schoenen

Het valt Jannie Haek moeilijk een voorwerp aan te duiden dat hem dierbaar is.