Ongevallencijfers op historisch minimum

Onze wegen worden alsmaar veiiger. Een vreemde vaststelling op het eerste gezicht, maar de ongevallencijfers zitten op een historisch minimum. In 2004 vielen 1.163 doden op de weg. Dat is het laagste cijfer in vijftig jaar tijd. En dat is behoorlijk spectaculair, als je weet dat het aantal gereden kilometers op onze wegen tussen 1980 en 2003 bijna verdubbelde van 47,96 naar 93,08 miljard. Toch hebben we het gevoel dat het verkeer onveiliger geworden is. In de veiligheidsbarometer van 2004 kwam verkeersveiligheid als het grootste veiligheidsprobleem in de buurt naar voren. Ook de Belgische automobilisten, ondervraagd in het kader van de Europese Sartre-enquête 2002, gaven bijna unaniem aan bezorgd te zijn over de verkeersveiligheid.