The Affluent Society

'The Affluent Society' (1958) is het bekendste boek van de pas overleden econoom John Kenneth Galbraith. Het beschrijft de groeiende kloof tussen de privé- en de overheidssector in de Amerikaanse economie. De privé-sector werd welvarend, terwijl de publieke sector arm bleef. De overheid spendeerde onvoldoende geld aan sociale zekerheid, onderwijs en infrastructuur, waardoor de inkomensongelijkheid toenam.