Centrumsteden plannen investeringsgolf, Leuvenaar torst in 2025 hoogste stadsschuld

De Vlaamse centrumsteden trekken hun investeringsbudgetten fors op.

De bijkomende middelen die de Vlaamse overheid voor de lokale besturen vrijmaakt, vertalen zich de komende vijf jaar in een lokale investeringsgolf. Dat blijkt uit de meerjarenplannen van de steden en gemeenten.

Onder impuls van CD&V gaat de Vlaamse regering de komende vijf jaren 1,65 miljard euro extra in de lokale besturen pompen. Alles samen kunnen de steden en gemeenten tegen 2025 op maar liefst 4,5 miljard euro van de Vlaamse overheid rekenen. Dat is een tiende van het totale Vlaamse budget. De financiële injectie moet dienen om de pensioenfactuur, die als een molensteen rond de nek van gemeenten en steden hangt, te verlichten. De Vlaamse overheid hoopte met de bijkomende geldstromen het investeringspeil van de lokale besturen ook te kunnen ondersteunen.

Uit de meerjarenplannen voor 2020-2025 die nu binnen zijn, blijkt inderdaad dat de 13 centrumsteden meer gaan investeren. Gemiddeld wordt in de 13 steden de komende vijf jaar 3.178 euro per inwoner geïnvesteerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op een vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD), die in Brugge ook schepen van Financiën is.

De investeringsgolf is een logisch gevolg van de extra middelen die de Vlaamse regering heeft uitgetrokken voor de lokale besturen. Het is fijn vast te stellen dat de regering daarmee haar doel bereikt heeft.
Mercedes Van Volcem
Vlaams Parlementslid

'De investeringsgolf is een logisch gevolg van de extra middelen die de Vlaamse regering voor de lokale besturen heeft uitgetrokken. Het is fijn om vast te stellen dat de regering daarmee ook haar doel bereikt heeft', aldus Van Volcem.

Cultuur

'Antwerpen spant de kroon van de centrumsteden met investeringen tot boven 2 miljard euro', zegt Van Volcem. Maar als gekeken wordt naar het investeringsbedrag per inwoner, scoort Leuven het beste. De hoofdstad van Vlaams-Brabant investeert de komende vijf jaar 4.264 euro per inwoner, met de focus op cultuurinvesteringen. Het zilver is voor Antwerpen, waar 4.086 euro per inwoner wordt geïnvesteerd, vooral in mobiliteit en wonen. Op de derde plaats komt Kortrijk, dat 3.774 euro per inwoner gaat investeren, waarbij vooral wordt ingezet op mobiliteit.

De slechtste leerlingen van de klas zijn Turnhout, Hasselt en Oostende. 'Die lijken heel wat minder risico's te nemen', zegt Van Volcem. Turnhout trekt de komende vijf jaar amper 105 miljoen euro uit, wat het laagste investeringsbedrag is van alle centrumsteden. Als wordt gekeken naar het investeringsbedrag per inwoner, zijn Hasselt en Oostende de hekkensluiters, met investeringen voor respectievelijk 1.873 euro en 1.866 euro per inwoner de komende vijf jaar.

Schulden

Tegelijk geven de meerjarenplannen ook een beeld van de evolutie van de schulden. Dan blijkt de Mechelaar in 2020 met 3.160 euro nog de hoogste schuld te torsen. Maar tegen 2025 zal die zakken naar 2.510 euro, wat onder de gemiddelde schuld van 2.778 euro per inwoner in 2025 ligt.

Leuven is dan wel de investeringskampioen. Maar het ziet tegelijk de schulden exploderen, van 1.919 euro per inwoner in 2020 naar 4.152 euro in 2025.

Opvallend is dat de Leuvenaar in 2025 de zwaarste schuld zal torsen. Leuven is dan wel investeringskampioen, maar ziet tegelijk de schulden exploderen, van 1.919 euro per inwoner in 2020 naar 4.152 euro in 2025. Antwerpen investeert eveneens fors, maar heeft de schulden onder controle. De schuld per inwoner zal licht toenemen van 2.454 euro in 2020 naar 2.999 euro in 2025.

Ook Gent ziet de schulden snel oplopen. De tweede grootste stad van Vlaanderen investeert met 2.911 euro per inwoner onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden, maar ziet de schuld per inwoner oplopen van 2.768 euro in 2020 naar 3.467 euro vijf jaar later. Na de Leuvenaar zit de Gentenaar met de zwaarste schuldenstrop rond zijn nek. Het Brugge van Van Volcem is financieel gezonder. 'In Gent neemt de schuld per inwoner de volgende jaren toe tot bijna 3.500 euro, terwijl dat in Brugge slechts 1.376 euro is. Brugge heeft zijn financiën dus goed op orde', besluit Van Volcem.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud