Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Succesvol beleggen in Brussel? Volg de demografie

Canal Wharf, Brussel ©AG Real Estate

Het aantal Brusselaars groeit tegen 2040 jaarlijks gemiddeld met 0,6 procent. Beleggers kunnen hiervan profiteren als ze investeren in Brussels vastgoed. Vanessa Issi, commercieel directeur bij AG Residential, brengt de meest veelbelovende zones van de hoofdstad in kaart.

Staat elke Brusselse gemeente een even grote bevolkingsgroei te wachten?

Neen. De nieuwe inwoners van de Brusselse hoofdstad vestigen zich voornamelijk in de Vijfhoek en in het oosten van het gewest, rond specifieke aantrekkingspolen. Internationale werknemers gaan in Elsene en Etterbeek wonen, studenten in de nabijheid van de campussen van de ULB en de VUB, enzovoort.

Vanessa Issi, commercieel directeur bij AG Residential

Het noorden en het westen van Brussel tellen minder internationale scholen en grote instellingen. De toename van de bevolking is daar vooral te wijten aan het hoge geboortecijfer, een evolutie die voor beleggers belangrijk is. Volgens het cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) uit oktober 2018 kent Brussel-stad de hoogste bevolkingsgroei, een stijging met 14 procent tegen 2025.

Waarom Brussel-stad?

Het is een gemeente die kan terugvallen op troeven als haar economische en toeristische aantrekkingskracht, de aanwezigheid van de Europese instellingen, … Ook haar omvang speelt een rol, want het gebied strekt zich uit van het Ter Kamerenbos tot Laken, en omvat ook de Louizalaan, de Vijfhoek en de Squareswijk.

Daardoor ontstaat een diversiteit aan stadskernen en inwoners: gezinnen met een migratie-achtergrond, eurocraten, jonge koppels met of zonder kinderen, millenials die gek zijn op het stadsleven, meer welgestelde gezinnen, enzovoort …

'Wij baseren ons op meer wetenschappelijke criteria door een analyse te maken van de progressiemarge van een wijk, de commercialiseringsmarge, de nabijheid van kantoren of trekpleisters'

Vanessa Issi
Commercieel directeur bij AG Real Estate

Welke wijken gaan zich herontwikkelen?

Er bestaan twee soorten herontwikkeling. Wijken die grenzen aan buurten die al een herontwikkeling doormaakten, de straten rond het Sint-Katelijneplein in het centrum bijvoorbeeld, of de wijk rond het Flageyplein in Elsene. En daarnaast de wijken waarvan het potentieel op middellange of lange termijn komt.

Dat is zo bij de Kanaalzone, een gebied waarin we sterk geloven en waar we ons project Canal Wharf ontwikkelen, recht tegenover Tour & Taxis. Ook andere weinig ontgonnen terrein als Neder-Over-Heembeek en Haren. Die laatste buurt lijkt op een klein dorp, zeer groen, goed afgeschermd en teruggeplooid op zichzelf.

Focust u op een van deze wijken in het bijzonder?

Canal Wharf, Brussel ©AG Real Estate

Haren ligt niet in onze scope gezien het gebrek aan vervoersmogelijkheden. We bestuderen wel de andere wijken. En ook die van het lagergelegen deel van Sint-Gillis en Vorst waarvan de waarde de jongste tijd sterk toenam. De projecten die we uitvoeren, liggen volledig in lijn met dit fenomeen van opwaardering en bieden een mix van woningen voor gezinnen die overtuigd zijn van het stadsleven, zachte mobiliteit, enzovoort.

We vergeten ook de particuliere beleggers niet. Zij waarderen onze kleine units evenzeer als jongeren die zich na hun studies in Brussel vestigen en net beginnen te werken. Eén Brusselaar op vier woont sinds minder dan vijf jaar in het gewest.

Wat raadt u een particuliere belegger aan?

Het allerbelangrijkste is de locatie. Wij baseren ons op meer wetenschappelijke criteria door een analyse te maken van de progressiemarge van een wijk, de commercialiseringsmarge, de nabijheid van kantoren of trekpleisters, enzovoort. Uiteindelijk draait het telkens om hetzelfde.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.