nieuwsanalyse

Zijn squads zoveel beter dan teams?

©Pieter Van Eenoge

De bank ING wil meer gaan werken zoals de muziekdienst Spotify. ‘Agile’ in plaats van flexibel. En met ‘squads’ in plaats van teams. Maar is dat wel zo’n goed idee? ‘Het is de zoveelste organisatiehype. Niemand weet zeker of die ook ergens op slaat.’

Een open kantoor, een comfortabele sofa, een pingpongtafel, een barista. Jarenlang was het kopiëren van dat soort uiterlijkheden de manier waarop gevestigde ondernemingen wilden overkomen als frisse start-ups. ‘Innovation theater’, doopte het Amerikaanse zakenblad Forbes het gedweep van de ‘corporates’ met hun kleinschaliger uitdagers.

Intussen is het besef gegroeid dat pingpongballen en lattes weinig veranderen aan de werking van een bedrijf. Toch dromen de gevestigde waarden er nog altijd van om meer op hun hippe neefjes te lijken.

De voorbije week kondigde ING aan in de toekomst anders te gaan werken. De grootbank met 51.000 werknemers wil ‘het Spotify van de banksector’ worden, naar het organisatiemodel van de nog geen tien jaar oude muziekstreamingdienst met 1.600 mensen.

In een notendop komt het erop neer dat Spotify met zijn IT-departement in zeer vlakke structuren werkt, met ad hoc samengestelde teams - zogenaamde squads - die veel autonomie krijgen. Ze kunnen kort op de bal spelen en zijn extreem wendbaar.

Door die structuur te kopiëren hoopt ING eenzelfde soort dynamiek te creëren. Het wil een jong hart inplanten in een oud lichaam, in de hoop de snel veranderende buitenwereld de baas te kunnen.

ING is niet de enige grote speler die zo’n facelift beoogt. Volgens het jaarlijkse onderzoek van het consultancykantoor Deloitte naar de trends in het bedrijfsleven staat ‘bedrijfsorganisatie’ op eenzame hoogte in de prioriteitenlijst van de Belgische ondernemers. Voor 96 procent van de respondenten is het belangrijker dan werken aan leiderschap of engagement.

Slechts vier op de tien van de door Deloitte bevraagde bedrijven zeggen nog klassieke hiërarchische structuren te hanteren. Bij bedrijven met meer dan 50.000 werknemers is dat nog maar een kwart. Niet de minste experimenteren met ‘wendbaar werk’: Nestlé, General Electric, 3M en IBM hebben al stukken van het bedrijf gedecentraliseerd en netwerken van kleinere teams opgezet.

Katleen De Stobbeleir is professor leiderschap aan de Vlerick Business School en leidt een centrum rond zogenaamde agile organizations. Ze vindt het een logische evolutie.

‘Iedereen weet: de hele bankensector wordt binnenkort op z’n kop gezet. Eén kleine speler als PayPal kan de hele markt verstoren. Het is een gevaar dat ook in heel veel andere sectoren dreigt. Grote bedrijven moeten dus even wendbaar worden als de kleine spelers. Of ze moeten er in elk geval voor zorgen dat een aantal componenten soepeler kan werken.’

‘Platte structuren met teams die het bedrijf samen naar een hoger niveau tillen, maar die de vrijheid krijgen om dat zelf te organiseren. Dat is precies wat jonge mensen willen’, stelt de Nederlander Joost Minnaar. Nadat hij bij een groot Duits bedrijf als nanotechnoloog heeft gewerkt, reist hij al twee jaar de wereld rond om te leren van de Spotifiy’s van deze wereld.

Samen met een compagnon zoekt hij uit hoe het komt dat dat soort bedrijven erin slaagt zijn medewerkers gelukkig en gemotiveerd te houden. Onder de naam Corporate Rebels bloggen ze over hun ervaringen.

 

©Pieter Van Eenoge

Kooktrends

Frederik Anseel, professor organisationele psychologie aan de universiteit van Gent en de Bocconi School of Management in Milaan, begrijpt de beweegredenen. ‘Natuurlijk moet je als bedrijf zien dat je dicht bij je klant staat, dat de lijnen kort zijn en dat je efficiënt werkt.’ Maar dat ING nu plots ‘agile’ gaat werken met ‘squads’, ‘tribes’ en ‘chapters’ in plaats van met teams, daar moet hij om gniffelen.

Lexicon van het nieuwste nieuwe werken

Zoals elke goede hype gaat ook die van het nieuwtste nieuwe werken gepaard met een stroom aan exotische termen. Hoed u voor holle slogans met deze buzz-word-bingo.

Squad, tribe, chapter · De jongste synoniemen voor team, ploeg, afdeling.

Quality circles · De baas zegt dat u af en toe ook iets zelf mag doen. Circuleren ook: zelfsturende teams en horizontale organisatie.

Employee empowerment · Betekent zoveel als: trek meer uw plan. Dat mag u ook als u autonomie en vertrouwen hoort passeren.

Inspireren · Een ander woord voor consultancy.

Agile · Het nieuwe flexibel. Of bent u liever lean? Of fluid?

Coach · Uw baas, manager of leidinggevende. Kunnen ook: lead en product owner.

Holacracy · Hoort u die term vallen, dan gaat er iets veranderen in uw bedrijfsorganisatie. Hetzelfde geldt voor podularity en agile work.

Reengeneering · Een eufemisme voor herstructurering. Organizational design wijst in dezelfde richting.

‘Gisteren was het ‘holacracy’, zoals de Amerikaanse e-commercespeler Zappos zijn vlakke structuur doopte. Vandaag is het al ‘agile working’ wat de klok slaat. En morgen is het weer iets anders’, zegt Anseel.

‘Dat idee van een horizontale organisatie gaat al mee sinds de jaren vijftig, en duikt om de paar jaar weer op onder een andere naam, als weer ergens een bedrijf dat soort cultuur met succes implementeert. Die start-ups denken dan dat ze het warm water hebben uitgevonden, spelen dat slim uit als pr, duiken op in een nieuw boek over managementvormen en de bal kan weer aan het rollen. Iedereen doet er dan aan mee, zonder dat het idee ooit wordt gevalideerd.’

Anseel maakt de vergelijking met kooktrends. ‘Agile working is nu de Pascale Naessens van de organisatiecultuur: plots is dat het van het en kookt iedereen ermee. Maar niemand weet zeker of het eigenlijk ook ergens op slaat.’

Over de trend van het moment valt weinig wetenschappelijk onderbouwds te zeggen. Maar naar die van het verleden, die inderdaad erg lijken op wat zich vandaag afspeelt in het bedrijfsleven, is wel onderzoek gevoerd. De organisatiepsychologen Barry Staw en Lisa Epstein publiceerden in 2000 een studie naar de effecten van organisatietrends op het bedrijfsresultaat. Hun onderzoek leert dat er economisch geen effect was. Wel werden de bedrijven als innovatiever gezien. En werd het management hoger ingeschat, wat er doorgaans toe leidde dat de CEO beter werd betaald. Vanwege ‘mee met de tijd’ en ‘kort op de bal spelend’.

Een studie van de Amerikaanse managementprofessor Paula Phillips Carson bracht de organisatietrends in kaart over verschillende decennia. Daaruit blijkt niet alleen dat dezelfde thema’s regelmatig terugkomen, maar ook dat er sprake is van een slingerbeweging.

‘Over een paar jaar zitten wij hier waarschijnlijk te praten over hoe bedrijven toch opvallend meer hiërarchie aanbrengen in hun structuren’, zegt Anseel lachend. ‘Bedrijven worstelen permanent met dat soort ambidexteriteit. Aan de ene kant willen ze zichzelf permanent heruitvinden, aan de andere kant moeten ze toch vooral productief en resultaatgedreven zijn. Dat zie je ook in de evolutie van managementtrends.’

Die tweestrijd valt vandaag al op. Het softwarebedrijf GitHub was lang een pleitbezorger van agile working, geënt op het model van Zappos, dat zonder hiërarchische structuren werkt. Maar GitHub maakte vorige maand bekend dat het is afgestapt van zijn vlakke organisatie. ‘Na een tijd wordt die vroege cultuur in je bedrijf een soort fetisj en hou je nodeloos vast aan een soort organisatie die eigenlijk niet meer werkt in een groeiende omgeving’, klonk het.

Ook de mediastart-up Medium, van Twitter-oprichter Evan Williams, had een tijdlang een werkvloer zonder hiërarchie, maar stapte ervan af omdat het te tijdrovend bleek om al die kleine teams te coördineren. Zelfs Google, het bedrijf dat altijd als voorbeeld wordt geprezen, is druk bezig zijn vrije cultuur in een strakkere jas te steken. De talloze wilde ideeën - ‘moonshots’ in Google-jargon - krijgen steeds meer realitychecks, terwijl de organisatie beter wordt gestructureerd.

Met dank aan Al Qaeda

De digitale muziekdienst Spotify heeft er de spurt van start-up naar middelgrote international mee gemaakt, de bank-verzekeraar ING wil met hetzelfde model van logge bankgigant naar soepele dienstverlener vervellen. ‘Agile work’ is de nieuwe heilige graal van de arbeidsorganisatie. Maar wie op zoek gaat naar de grondlegger van dat nieuwste nieuwe werken, stoot op een eindeloze stoet goeroes.

De opmerkelijkste moet generaal Stanley McChrystal zijn. Als bevelhebber van de Amerikaanse Joint Special Operation Task Force stelde hij in 2004 vast dat zijn troepen in Irak langs alle kanten klappen kregen van het losjes georganiseerde, laagtechnologisch bewapende en in mankracht inferieure Al Qaeda. ‘Het voelde alsof een bedrijf uit de Fortune 500 een zwerm start-ups probeerde af te slaan.’

McChrystal besloot de organisatie op het terrein om te gooien. In plaats van te werken met bureaucratisch aangestuurde en hiërarchisch georganiseerde troepen richtte hij een netwerk van teams op, samengesteld uit specialisten die met het oog op één specifieke missie zijn geselecteerd. Het team besliste zelf over de manier waarop de missie werd uitgevoerd, maar kon constant een beroep doen op de door de basis gecentraliseerde militaire inlichtingen. Na het uitvoeren van de missie viel het team uiteen en kon het terugkeren naar de thuisbasis om opnieuw te worden uitgestuurd in een andere vorm.

Het model van autonome ploegen en transparante kennisdeling werd uitgerold over alle buitenlandse Amerikaanse militaire operaties. En McChrystal schreef er een boek over. ‘Team of Teams, New Rules of Engagement for a Complex World’ werd een bestseller en kreeg lovende recensies van zowel de CEO van Starbucks als van vooraanstaande mariniers.

Het is dus geen toeval dat hippe bedrijven militaire termen als ‘chapters’ en ‘targets’ hanteren. Bij de volgende presentatie waarin teams ‘squads’ worden genoemd, denkt u maar terug aan Al Qaeda.

Handen én hersenen

Dat alles betekent niet dat het vlakker maken van je structuur per definitie een zinloos idee is. Er zijn genoeg bedrijven die er wel bij varen om managementlagen weg te knippen en werknemers meer verantwoordelijkheid te geven. In de hippe start-upwereld, maar ook ver daarbuiten.

Vijf jaar geleden was het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een logge organisatie met vier bestuurslagen en 50-koppige ploegen die instonden voor zorg aan huis per regio. Vandaag telt een team nog een tiental zorg- en verpleegkundigen die op wijkniveau nagenoeg zelfstandig opereren. De managers zijn weg. Zo blijven er nog twee lagen over: de top en het terrein. Het personeelsbestand is stabiel gebleven - er zijn 45 voltijdse krachten in de echte zorg bij kunnen komen - maar de rollen zijn drastisch veranderd.

De top bepaalt alleen nog de resultaatverwachtingen. De teams maken zelf uit hoe ze tewerkgaan en worden beoordeeld op hun maandelijkse resultaten. Bij een complex probleem kunnen ze wel de hulp inroepen van een zorgcoach. Maar in het algemeen trekken de verpleegkundigen hun plan. Duurde het vroeger soms vier weken voor de vraag van een klant of hulpverlener door alle bestuurslagen was gefilterd, dan is er vandaag een antwoord na een paar dagen.

‘De resultaten zijn prima: ons marktaandeel groeit, er zijn meer klanten en het rendement stijgt’, zegt algemeen directeur Katlyn Colman. ‘De patiënt ziet minder verschillende gezichten omdat de verzorgenden in kleinere ploegen werken. Hij krijgt ook vlotter toegang tot gespecialiseerde zorg. En ons model werkt ook bij rekrutering: jonge mensen willen niet alleen met hun handen maar ook met hun hersenen werken.’

Glory hunting

Agile working, of eender welke andere horizontale werktrend, kan dus oplossingen bieden. ‘Maar het grote probleem bij dit soort hypes is dat ze teren op een beperkt aantal voorbeelden van heel specifieke gevallen die met een heel specifieke leider in een heel specifieke context werken’, zegt managementprofessor Marc Buelens. ‘Dat zijn dan terechte successen. Maar wie denkt dat succes te kunnen evenaren door de organisatie te kopiëren doet aan glory hunting. ING is een van de vele successupporters van dit model.’

Een zelfsturend team is maar zelfsturend tot de aandeelhouder mort en de top ingrijpt.
Marc Buelens
Professor Emeritus management

Buelens is professor emeritus management aan de Vlerick Business School. Hij verdiepte zich in managementhypes en -goeroes, en schreef er het boek ‘Managementprofeten’ over. Het doet hem met een gezonde dosis argwaan naar de plannen van ING kijken. ‘De bank wil dus werken met zelfsturende teams. De vraag is: wat is een zelfsturend team? De grenzen zijn vaag en de vrijheid is beperkt. Als de top van ING beslist dat volledig wordt ingezet op spaarboekjes, dan zal het zelfsturende team met spaarboekjes aan de slag moeten. Of het daar nu anders over denkt of niet. Een zelfsturend team is maar zelfsturend tot de aandeelhouder mort en de top ingrijpt. Ik hoor ING zeggen dat het gaat centraliseren én inzetten op zelfsturende teams. Daar word ik cynisch van.’

‘Er zijn talloze factoren waarom een bedrijf succesvol is’, benadrukt Buelens. ‘En dan zegt u misschien: ‘Ja, maar kijk eens naar Google, een groot bedrijf dat erin slaagt zich wendbaar te organiseren.’ Maar wie zegt dat Google met een andere organisatie niet nog veel succesvoller zou zijn? Eén bepaalde Steve Jobs was op een bepaald moment uiterst succesvol voor het bedrijf dat Apple op dat moment was. Maar Jobs heeft Apple ook tot op de rand van de afgrond gebracht. Toen de NASA een man op de maan had gezet, gingen bedrijven opeens een matrixorganisatie bouwen zoals de NASA. Maar de vraag is: wil je een man op de maan zetten?’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content