Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Premies, acties en communicatie laten Lierse winkelstraten herleven

©gf

Vier jaar geleden kampte Lier met een aanzienlijke leegstand van zijn commerciële panden. Onder meer door een samenwerking met Value Partners slaagde het stadsbestuur erin om handelaars en klanten opnieuw naar het centrum te lokken.

Lier telt een achthonderdtal detailhandelszaken, waarvan een kwart zich in het kernwinkelgebied bevindt. Net zoals in heel wat vergelijkbare steden vormde leegstand er een probleem.

‘Het dieptepunt was zo’n vier à vijf jaar geleden’, zegt Luc Verheyen, directeur van het Lierse stadsontwikkelingsbedrijf SOLag. ‘Toen stonden ongeveer veertig van de ruim tweehonderd commerciële panden in het kernwinkelgebied leeg. Nochtans waren er al heel wat inspanningen geleverd. We hadden bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in de heraanleg van de Grote Markt en nieuwe publieke gebouwen zoals een stadskantoor en een zwembad. Er werden ook kwalitatieve woonprojecten opgestart (bijna 1.000 nieuwe wooneenheden), maar toch trokken sommige handelaars weg.’

Handelaars die een zaak starten in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied kunnen een eenmalige premie krijgen van 10.000 euro.

Hannelore Vermassen
coördinator Ondernemen Stad Lier

Sinds het najaar van 2016 kan het stadsbestuur rekenen op subsidies van EFRO Vlaanderen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) om de prangende situatie aan te pakken.

‘Daardoor konden we een externe expert inschakelen om een aantal kernversterkende maatregelen voor te stellen en uit te werken’, zegt Luc Verheyen. ‘We gingen in zee met Value Partners, een zelfstandig bedrijf met ruim dertig jaar ervaring in consultancy en vastgoedontwikkeling. De specialisten brachten in samenwerking met de stad in kaart welke hiaten er waren en welke spelers ontbraken. Vervolgens werden bestaande initiatieven geoptimaliseerd en nieuwe acties uitgewerkt. De focus lag daarbij op dialoog en samenwerking.’

10.000 euro premie

Reeds in 2015 werd een premiesysteem uitgewerkt voor handelaars die een zaak starten in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied. ‘Zij kunnen aanspraak maken op een eenmalig bedrag van 10.000 euro’, legt Hannelore Vermassen uit. ‘Intussen hebben we reeds 29 premies toegekend. Op die manier konden we heel wat leuke nichezaken naar de stad lokken. Voor 2018 is een budget voorzien om nog eens twaalf (door)starters aan te trekken. Uiteraard moeten die kunnen attesteren dat het bewuste pand echt leegstaat en dat ze een handelshuurovereenkomst hebben afgesloten.’

Er wordt ook intensief samengewerkt met de stedelijke adviesraad, waarin vertegenwoordigers van alle belanghebbenden zetelen. Die komen tot twee keer per maand samen. De vier voormalige handelsverenigingen van het centrum werden gebundeld tot één vereniging, en er werd een nieuwe B2B-variant in het leven geroepen.

De stad Lier heeft een shopping magazine gelanceerd dat ruim 67.000 gezinnen in de ruime omgeving van Lier bereikt.

Willem De Laat
gedelegeerd bestuurder Value Partners

‘We zetten ook sterk in op competentieversterking van de handelaars’, zegt Willem De Laat, gedelegeerd bestuurder van Value Partners. ‘De stad voorziet al enkele jaren opleidingen over hoe ze bijvoorbeeld clicks & bricks in de praktijk kunnen toepassen, of hoe ze zich via online marketing beter kunnen onderscheiden.’

Intussen is er extra budget voorzien voor de organisatie van een tiental shopping events met animatie. Vanuit het stadsbestuur werden ook kraslotenacties als loyalty-systeem voor klanten ontwikkeld. En sinds 2014 biedt Lier samen met Joyn geschenkbonnen aan die lokale organisaties zoals het ziekenhuis als extralegaal voordeel aan hun personeel kunnen schenken. De bonnen kunnen ook door particulieren gebruikt worden. Er werd reeds voor 340.000 euro aan bons verkocht. De bons kunnen verzilverd worden in de deelnemende handelszaken in het centrum.

4.500 bezoekers op zaterdag

De stad en Value Partners werken sterk op communicatie. ‘Via verschillende kanalen trachten we diverse doelgroepen te bereiken’, zegt Willem De Laat. ‘We werkten een uitgebreid plan uit om de ongeveer 200.000 consumenten uit de regio aan te trekken. Voorbeelden zijn een shoppingmagazine, de vernieuwde website ‘www.shoppeninlier.be’, acties op Facebook en Instagram, de verspreiding van parkeerplannetjes voor klanten, een elektronische nieuwsbrief die zich richt tot de handelaars en info- en netwerkevents.’

We hebben de laatste jaren in Lier ingezet op kwalitatieve stadsontwikkeling maar leegstand in onze belangrijkste winkelstraten vormt allicht de grootste uitdaging voor de verdere ontwikkeling van de stad Lier.

Luc Verheyen
algemeen directeur stadsontwikkelingsbedrijf SOLag

Het resultaat van al die inspanningen is dat de leegstand van commerciële panden in Lier het voorbije anderhalf jaar is teruggeschroefd. Het natuurlijke verloop als gevolg van handelaars die met pensioen gaan of hun zaak stopzetten, wordt vandaag gecompenseerd door startende winkeliers.

‘Het is opnieuw gezond druk in de winkelstraat’, zegt Willem De Laat. ‘We gebruiken sensoren om het aantal passanten te tellen. Dit systeem wordt nog verfijnd, maar momenteel tellen we ongeveer 4.500 bezoekers op een normale zaterdag.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie