Klacht over etentje Antwerps stadsbestuur in 't Fornuis verworpen

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) arriveert met zijn schepenen op het verjaardagsfeestje van van vastgoedondernemer Erik van der Paal. ©Apache

De klacht die Groen had ingediend tegen 'onethische banden' tussen het Antwerpse stadsbestuur en de projectontwikkelaar Land Invest is afgewezen. Het integriteitsbureau van de stad Antwerpen oordeelde gisteren dat het stadsbestuur niets te verwijten valt.

Na een klacht van Groen moest het integriteitsbureau van de stad Antwerpen oordelen of het stadsbestuur over de schreef was gegaan met zijn aanwezigheid op het verjaardagsfeest van Erik Van der Paal, de gewezen topman van de projectontwikkelaar Land Invest Group. Een delegatie schepenen en burgemeester Bart De Wever (N-VA) tekenden present op het feestje in het sterrenrestaurant 't Fornuis.

Het integriteitsbureau moest nagaan of het stadsbestuur daarmee in strijd met het Vlaamse gemeentedecreet had gehandeld. Daarin staat dat een burgemeester of schepen kan worden afgezet als hij zich schuldig maakt aan 'grove nalatigheid' of 'kennelijk wangedrag'.

Het integriteitsbureau oordeelt dat er geen sprake is van grove nalatigheid en dat de zaak dus niet moet worden overgemaakt aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

In een reactie aan De Morgen verklaart een woordvoerster van het integriteitsbureau dat unaniem werd geoordeeld dat er geen sprake is van grove nalatigheid en dat de zaak dus niet moet worden overgemaakt aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Het integriteitsbureau moest ook uitsluitsel bieden over de vraag of het stadsbestuur de eigen gedragscode had geschonden. Daarin staat dat het college mag netwerken met de privésector, maar daarbij elke schijn van partijdigheid moet vermijden.

Over dat punt kwam het tot een stemming in het bureau. Een meerderheid oordeelde dat de huidige gedragscode te vaag is over wat 'de schijn van partijdigheid' betekent. Om die reden wordt de klacht van Groen verworpen.

Lobbyregister

Het integriteitsbureau komt wel met twee aanbevelingen om meer duidelijkheid te scheppen over welke contacten geoorloofd zijn. Zo moet de gedragscode van de stad verder worden uitgewerkt. Het integriteitsbureau adviseert ook een register in te voeren waarin burgemeester De Wever en zijn schepenen hun ontmoetingen met de privé aangeven.

'We aanvaarden dat het college volgens het integriteitsbureau geen grove fout heeft gemaakt.'
Joris Giebens
Antwerps gemeenteraadslid Groen

Bart De Wever laat via zijn woordvoerder weten dat hij de aanbevelingen van het integriteitsbureau gaat bestuderen. 'Het bureau heeft waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven', klinkt het. 

Samen, het Antwerpse kartel van Groen, sp.a en onafhankelijken, reageert tevreden met de oproep van het integriteitsbureau tot meer transparantie rond het onderhouden van contacten met de privésector.

'We aanvaarden dat het college volgens het integriteitsbureau geen grove fout heeft gemaakt', zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens, die de klacht had ingediend. 'Tegelijkertijd zegt het bureau dat de gedragscode op dit ogenblik onvoldoende helder is om een uitspraak te doen over de schijn van partijdigheid.'

'Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privésector', stelt Giebens. 'We roepen het Antwerpse stadsbestuur op deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken.'

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content