Brussel heeft akkoord over stadstol

Het Vlaams Parlement oordeelt dat de stadstol veel Vlaamse pendelaars in de portefeuille zal raken. ©Kristof Vadino

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de slimme kilometerheffing. De bedoeling is die begin 2022 te laten ingaan. Intussen stromen de misnoegde reacties binnen. 'Een pestbelasting voor de Vlaming', zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Het langverwachte akkoord over de Brusselse stadstol SmartMove heeft vandaag zijn beslag gekregen. De tol - de Brusselse regering spreekt liever van een slimme kilometerheffing - zal zoals eerder al bekend werd, bestaan uit een basisbelasting, aangevuld met een variërend tarief bij meer gereden kilometers.

Daarmee wil de regering-Vervoort het gebruik van de auto - voornamelijk op piekmomenten - ontraden. De doelen: minder files, gezondere lucht, een grotere verkeersveiligheid, minder geluidshinder en meer ruimte in de hoofdstad. 'We willen tegen 2030 25 procent minder individuele verplaatsingen met de auto', zegt de Brusselse minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD).

Tarieven

Het vaste tarief zou 1 euro bedragen in de spits en een halve euro tijdens de daluren, verhoogd naargelang het vermogen. Daarbovenop komt een tarief van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren.

De prijs zou variëren naargelang van het moment van de dag en het vermogen van de wagen. Gatz maakte de tarieven nog niet officieel bekend, maar berekeningen daarvoor lekten in oktober al uit in L'Echo en De Tijd. Het vaste tarief zou 2 euro bedragen in de spits (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) en een 1 euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur).

Dat bedrag zou worden vermenigvuldigd met een factor die afhangt van het vermogen. Vanaf 20 fiscale pk wordt dat maal zes, het hoogste tarief. Dat komt neer op 6 euro vaste taks in de spits. Voor wie met een gemiddelde wagen rijdt, wordt het tarief maal twee of maal drie.

Daarbovenop komt volgens de eerder uitgelekte berekeningen een tarief van 20 eurocent per kilometer tijdens de spits en 8 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis. Wie in de file en met een dure wagen met zware motor naar Brussel rijdt, betaalt het meest.

De Brusselse regering hoopt met de tol een half miljard euro op te halen. Ze wil weldra beginnen met het overleg daarover met de andere deelstaten, de federale regering en de sociaal-economische partners. Ze plant SmartMove in 2022 in te voeren.

Registratie

Voor de registratie van voertuigen zal gebruik worden gemaakt van de SmartMove-app. Nadat de nummerplaat geregistreerd is op de app, kan het te innen bedrag berekend worden op basis van de gereden afstand, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van de wagen. ANPR-camera's moeten de gereden afstand meten.

De heffing zal voor de Brusselaars de belasting op de inverkeerstelling vervangen. 'Door het gebruik in plaats van het bezit te belasten, stimuleren we autobestuurders om een alternatief vervoermiddel te overwegen', zegt de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Voor Vlamingen geldt die 'taxshift' niet, zij betalen hun BIV in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zegt dat ze altijd aangedrongen heeft op overleg. 'Dat moet er nu komen, nu de plannen duidelijk zijn.
Ik zal altijd de belangen van de Vlaamse pendelaars verdedigen. Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten', zegt ze.

Peeters zit evenwel in een lastige positie, aangezien de heffing wordt doorgeduwd door Gatz, haar partijgenoot in de Brusselse regering.

Tegenkanting

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) noemt de stadstol 'een pestbelasting voor de Vlaming'. 'Het valt zeer te betreuren dat de Brusselse regering dit akkoord nu eenzijdig aankondigt. Wij hebben altijd gepleit voor overleg', zegt hij.

Gisteren diende een alliantie van Vlaamse Parlementsleden van CD&V, de N-VA en Open VLD een voorstel van resolutie in tegen de plannen van Brussel. Als het overleg tussen de deelstaten geen aanvaardbare oplossing biedt, vinden ze dat de Vlaamse regering juridische middelen moet aanwenden om te bereiken dat de tol er niet komt. Het Vlaams Belang liet al weten een voorstel voor het uitlokken van een belangenconflict in te dienen.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is misnoegd over de beslissing. 'Wat wil de linkse Brusselse regering bereiken? De vernieling van de hoofdstad? Bedrijven doen wegrennen?', tweet hij.

Zijn N-VA-collega en Antwerps burgemeester Bart De Wever zegt dat bedrijven wel welkom zijn in Antwerpen. 'Brussel gaat een stadstol invoeren: een nieuwe dag, een nieuwe paars-groene pestregel voor de werkende Vlaming', schrijft hij op Twitter.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud