Kostprijs sluiting kerncentrales blijft raadsel

Volgens minister Marie-Christine Marghem kan eigenlijk niemand al echt antwoord geven op de vraag hoeveel de kernuitstap zal kosten. ©BELGA

De rapporten over de kernuitstap staan bol van de cijfers, maar niemand kan een antwoord geven op de vraag die de N-VA nog altijd stelt: wat gaat dat kosten?

Na een valse start van minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) woensdag in het parlement heeft premier Charles Michel (MR) nu alle rapporten over het Energiepact en de geplande kernuitstap tegen 2025 bezorgd aan al zijn vicepremiers en alle parlementsleden. Nu alle cijfers op tafel liggen, hoopt de premier een politieke doorbraak te kunnen bereiken. Al lijkt hij voorzichtig. In de Kamer zei hij tegen het einde van het jaar een akkoord op zak te willen hebben.

Met de rapporten van de Gentse professor Johan Albrecht en het Planbureau op tafel kan de cijferdans beginnen. Marghem gaf al een voorzet. Ze schoof woensdag het cijfer van 15 euro naar voren. De geplande sluiting van de kerncentrales, die dan moeten worden vervangen door negen gascentrales met een gezamenlijke capaciteit van 3,6 gigawatt, zou de energiefactuur van gezinnen met een gemiddeld verbruik van 3.500 kilowattuur met niet meer dan 15 euro per jaar verhogen.

15
Factuur
De geplande sluiting van de kerncentrales zou de energiefactuur van gezinnen met niet meer dan 15 euro per jaar verhogen.

Dat is de synthese van alle scenario’s uit de studie van Albrecht. Als de nieuwe gascentrales in optimale omstandigheden kunnen draaien, en er bijna geen overheidssteun nodig is, zou de bijkomende kostprijs voor gezinnen zelfs maar luttele euro’s per jaar bedragen. In het worstcasescenario, als meer steun nodig is om de centrales rendabel te houden, zou de kostprijs oplopen tot een veelvoud van die 15 euro.

Factuur voor bedrijven

Wat politiek misschien nog het moeilijkst ligt, is dat de bedrijven de factuur veel meer zien oplopen, zeker als het om grote industriële bedrijven met een hoog elektriciteitsverbruik gaat.

Er is sprake van een bijkomende kostprijs van 4,3 euro per megawattuur voor bedrijven, omdat er wordt vanuit gegaan dat de elektriciteitsprijs met bijna 2 euro zal stijgen en de steun voor de gascentrales zal neerkomen op zo’n 2,3 euro per megawattuur. Grote bedrijven met een verbruik van 100.000 megawattuur kijken dan al gauw aan tegen een bijkomende kostprijs van 430.000 euro per jaar.

Grote bedrijven kijken al gauw aan tegen een bijkomende energiefactuur van 430.000 euro per jaar.

Om de bedrijven niet met een concurrentienadeel op te zadelen, besliste de regering eerder al om de kostprijs van de offshore windmolenparken niet volledig door te rekenen aan de bedrijven. Die wordt voor een deel betaald vanuit de algemene begrotingsmiddelen, wat erop neerkomt dat de factuur wordt doorgeschoven naar de belastingbetaler.

Ze kan ook rechtstreeks worden afgewenteld naar de gezinnen, zoals in Duitsland is gebeurd. Maar dat betekent natuurlijk dat de kostprijs voor die gezinnen meteen weer oploopt. Iemand moet de factuur betalen.

Ondanks alle cijfers in de rapporten blijft de vraag van de N-VA dan ook wat de kostprijs is van het Energiepact en de geplande uitstap uit kernenergie.

Daar kan eigenlijk niemand al echt een antwoord op geven. Volgens minister Marghem zal het antwoord op die vraag ook nooit kunnen worden gegeven als de deelstaten ook zelf niet berekenen hoeveel hun ondersteuningsmechanismes voor groene stroom kosten. In Vlaanderen waren de distributietarieven en de Turteltaks vorig jaar goed voor bijna de helft van de totale energiefactuur die gezinnen in de bus krijgen. Het politieke gepingpong is dus weer begonnen.

Compromis

Premier Michel zal nu opnieuw het terrein verkennen, om te zien of er alsnog een compromis uit de bus kan komen over het Energiepact. Makkelijk wordt het niet, want er is niet alleen scepticisme bij de N-VA en het bedrijfsleven, Wallonië en Brussel lijken de premier nog weinig bewegingsruimte te gunnen voor een compromis met de N-VA. Zij hebben het Energiepact al goedgekeurd.

Marghem wil alvast proberen een politiek akkoord te bereiken over een steunmechanisme, zodat vooruitgang kan worden geboekt met de aanbesteding van nieuwe gascentrales. Die moeten er toch komen, zelfs al worden twee kerncentrales langer opengehouden, zoals de N-VA heeft voorgesteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content