netto

Leasingwagens grootste hinderpaal voor Brusselse stadstol

Vlaamse en Waalse politici vinden het onaanvaardbaar dat de 190.000 Vlaamse en Waalse autopendelaars naar Brussel de tol moeten betalen. ©EPA

Het eenzijdige besluit van de Brusselse regering een stadstol in te voeren deed vorige week heel wat politiek stof opwaaien. Het is evenwel de vraag of de tol er effectief komt en wanneer dat dan is. Vooral de regeling voor leasingwagens blijft een struikelsteen.

Wat zal de slimme kilometerheffing kosten?

Het tarief van SmartMove hangt af van het moment waarop de auto Brussel binnenrijdt. Tijdens het spitsuur betaalt u een vast bedrag van 2 euro. Tijdens het daluur is dat 1 euro. Dat bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het vermogen van de wagen. Vanaf 20 fiscale pk gaat dat basisbedrag maal zes, voor een gemiddelde wagen is dat maal twee of drie. Daarbovenop komt een variabel bedrag voor de gereden afstand. Per kilometer in de spits is dat 20 cent en in de daluren 8 cent.

De Brusselse regering compenseert de slimme kilometerheffing voor de Brusselaars door de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting te schrappen. Voor hen is er een belastingverschuiving van bezit naar gebruik. Vlaamse en Waalse autopendelaars krijgen die compensatie niet en worden dus dubbel belast.

Wanneer komt de stadstol er?

De Brusselse regering mikt op 2022 om de heffing in te voeren. Maar ze wil eerst overleggen met Wallonië en Vlaanderen, en daar ligt het kalf gebonden. Vlaamse en Waalse politici gingen stevig tekeer tegen het Brusselse akkoord. Zij vinden het onaanvaardbaar dat de 190.000 Vlaamse en Waalse autopendelaars de heffing moeten betalen.

Het eerste overleg tussen de drie regionale ministers van Mobiliteit vindt plaats op 18 december. Of dat iets oplevert, is koffiedik kijken. Wat de Brusselse regering met het overleg precies wil bereiken, is ook onduidelijk. Vlaanderen en Wallonië willen voorlopig niet weten van een eigen kilometerheffing.

Een optie is dat Brussel de opbrengsten deelt met de andere gewesten, maar dat lijkt onvoldoende voor Wallonië en Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dat eerst meer wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, zodat er voldoende alternatieven zijn, alvorens haar fiat te geven voor de Brusselse stadstol.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wilde in een interview met De Tijd niet vooruitlopen op de vraag of Brussel zijn slimme kilometerheffing in 2022 eenzijdig invoert als het geen akkoord bereikt met de andere gewesten. Peeters waarschuwde dat als Brussel zonder akkoord doorzet er juridische stappen, zoals een belangen- of bevoegdheidsconflict, volgen.

Wat met bedrijfswagens?

De kilometerheffing is wel degelijk van toepassing op bedrijfswagens, hoewel Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) zondag op Twitter beweerde van niet. Een obstakel is dat de regering de verkeersbelastingen niet eenzijdig kan schrappen voor leasingwagens. De bijzondere financieringswet schrijft voor dat daarvoor een akkoord nodig is tussen de drie gewesten.

Als de regering-Vervoort niet wil discrimineren tussen de Brusselaars met een leasing- en diegenen met een eigen wagen, heeft ze dus een akkoord met de andere twee gewesten nodig. Gatz drukte maandag in het Brussels Parlement de hoop uit een akkoord te kunnen bereiken over de leasingwagens.

Als Brussel zonder akkoord met de andere gewesten doorgaat met de stadstol, worden niet alleen Vlaamse en Waalse autopendelaars dubbel belast, maar ook Brusselaars met een leasingwagen.

Als de regio's niet tot een vergelijk komen en Brussel in 2022 eenzijdig doorgaat met de stadstol, worden niet alleen Vlaamse en Waalse autopendelaars dubbel belast, maar ook Brusselaars met een leasingwagen.

Betaalt uw werkgever de kilometerheffing terug?

Werknemers die met de auto naar hun werkplaats in Brussel gaan, moeten de heffing betalen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.

De pendel van en naar het werk is juridisch gezien een privéverplaatsing. ‘Of een werkgever moet tussenkomen in de kosten die verbonden zijn aan de woon-werkverplaatsingen met de wagen, hangt af van de bepalingen van de sector waartoe hij behoort’, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij de hr-dienstverlener SD Worx.

Die tussenkomsten zijn vastgelegd in cao's en omvatten de brandstofkosten en de ‘overige’ autokosten, zoals de verzekering en het onderhoud. ‘De terugbetaling van de autokosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling is vrijgesteld van sociale bijdragen', zegt Michiels.

‘Fiscaal is er een gedeeltelijke vrijstelling van 410 euro per jaar (bedrag voor het inkomstenjaar 2020), op voorwaarde dat de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst in zijn jaarlijkse belastingaangifte én de vrijstelling al niet opgebruikt werd. Voor werknemers met een bedrijfswagen zal het vrijgestelde bedrag doorgaans integraal opgaan aan die bedrijfswagen.’ Het niet-vrijgestelde deel van de vergoeding is een belastbaar inkomen.

Een rit naar een klant of een vergadering? Als u in opdracht van uw werkgever om professionele redenen naar en in Brussel rijdt, is de kilometerheffing in principe ten laste van de werkgever. Als u buiten uw werkuren met uw eigen wagen door Brussel rijdt, is het evident dat u zelf de heffing betaalt. Maar ook bestuurders van een bedrijfswagen moeten de tol voor privéverplaatsingen in principe uit eigen zak betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud