Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Rekenen voor stadsuitbreidingen van Manila

Annelies Van de Sijpe, ingenieur studiebureau bij Jan De Nul Group

Met 30 zijn ze, de ingenieurs die voor het interne studiebureau van Jan De Nul stabiliteitsberekeningen uitvoeren met het oog op diverse projecten, ook in aardbevingsgevoelige gebieden.

‘Ik werk vooral voor de afdelingen bagger en offshore’, zegt project leader Annelies Van de Sijpe, die al 8 jaar als ingenieur op de studiedienst aan de slag is. ‘Dit kan gaan over build-contracten, waarbij het onze taak is te onderzoeken of een bepaald ontwerp veilig kan worden uitgevoerd.’

Maar de studiedienst krijgt de laatste tijd steeds vaker ruimere verzoeken, zogenaamde design and build-contracten. ‘Dat zijn klanten die een project willen realiseren en ons vragen om mee te denken over het bredere plaatje: van haalbaarheid over ontwerp tot praktische uitvoering. Ons grote voordeel, als Jan De Nul, is dat we die projecten ook zelf kunnen realiseren en in een latere fase ook onderhouden. In die zin is dit een extreem toekomstgerichte job.’

Advertentie

Aardbevingen

Nadat Jan De Nul enkele jaren geleden de opdracht binnenhaalde om voor de kust van Taiwan 21 windturbines te bouwen – in een regio die berucht is omwille van de vele aardbevingen – vergaarde het in anderhalf jaar tijd enorm veel kennis op vlak van seismische studies. ‘We zoeken uit welke aardbevingen we ter plaatse kunnen verwachten en schatten de impact daarvan op structuren in’, legt Annelies uit.

‘Je kan als ingenieur op het studiebureau uitzoeken en ondervinden welke sectoren je het best liggen.’

Annelies Van de Sijpe
ingenieur studiebureau bij Jan De Nul Group

De expertise van het project in Taiwan kwam bijzonder goed van pas bij het studiewerk voor projecten in de baai van Manila. ‘Daar wordt heel veel zand opgespoten voor stadsuitbreidingen. Die nieuwe terreinen moeten bestand zijn tegen de golfwerking en tegen de tyfoons die het gebied teisteren.’

De activiteiten van Jan De Nul waaierden de voorbije jaren steeds breder uit, waardoor de opdrachten voor de ingenieurs bijzonder gevarieerd zijn. ‘Je kan als ingenieur op het studiebureau uitzoeken en ondervinden welke sectoren je het best liggen. Daarnaast is dit een zeer internationaal georiënteerd bedrijf. Voor een studiebureau dat zich enkel op de Belgische markt richt, is seismologisch onderzoek meestal geen hoofdactiviteit, terwijl ik dat hier uitgebreid kan onderzoeken. Je krijgt de kans jezelf verder te ontwikkelen met cursussen en opleidingen. Die veelzijdigheid is voor mij echt een meerwaarde.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.